Prof. Dr. Ahmet Altuncu‘nun Uluslararası Doktora Sınav Jüri Üyeliği

Prof. Dr. Ahmet Altuncu‘nun Uluslararası Doktora Sınav Jüri Üyeliği

Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (FOTAM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet ALTUNCU, Malezya’nın önde gelen üniversitelerinden University of Malaya, Faculty of Engineering, Dept. of Electrical Engineering doktora programında fotonik alanında doktora eğitimini tamamlayan iki doktora öğrencisinin tez savunma sınavında üniversite dışı tez jüri üyesi (external examiner) olarak görev aldı. İki aşamalı olarak yapılan doktora tez savunma sınavının ilk aşamasında tez jüri üyelerine iletilen tez dökümanı üzerinden 40 günlük bir sürede hazırlanması gereken ayrıntılı değerlendirme ve kanaat raporu istenildi.

“Applied Evanescent Wave on Zinc Oxide Nanorods Coated Glass Surface Towards Sensing applications” başlıklı tez çalışması ile ilk aşamayı geçen doktora adayı Mohd. Hafız bin Jali’nin ikinci aşama sözlü tez savunma sınavı 15.03.2021 tarihinde zoom üzerinden online olarak, Prof. Dr. Ahmed Hussein Kamel Nasser El Shafie – Chairman, Prof. Dr. Miss Laiha Mat Kiah - Senate Representative, Assoc. Prof. Dr. Farazila Yusof - Deputy Dean (Postgraduate) Assoc. Prof. Ir. Dr. Chow Chee Onn - Head, Department of Electrical Engineering, Prof. Dr. Husin Alatas - External Examiner-Indonesia, Prof. Dr. Ahmet Altuncu - External Examiner-Türkiye, Prof. Ir. Dr. Kaharudin Dimyati - Internal Examiner, Supervisors : Prof. Ir. Dr. Sulaiman Wadi Harun (By Invitation) ve Dr. Hazli Rafis bin Abdul Rahim - Universiti Teknikal Malaysia Melaka (By Invitation)’den oluşan jüri tarafından yapılarak aday başarılı bulunmuştur. Diğer taraftan, Organic and Non-Organic Semiconductor Materials for Pulsed Fiber Laser Generation in 1.55-Micron Region” başlıklı tez çalışması ile ilk aşamayı geçen ikinci doktora adayı Farina Saffa Binti Mohamad Samsamnun’nun ikinci aşama sözlü tez savunma sınavı da yakın zaman içerisinde yine online olarak yapılacaktır.

Halen üniversitemiz Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde (FOTAM), Prof.Dr. Ahmet ALTUNCU yürütücülüğünde University of Malaya Dept. Of Electrical Engineering Fotonik araştırma grubundan Prof.Dr. Sulaiman Wadi Harun ve doktora öğrencisi Nur Farhanah Zulkipli’nin de proje ekiplerinde yer aldığı, YÖK-Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında desteklenen MEV.2019-1750 No’lu “Genişband fotonik ağlar için yenilikçi yöntemlerle genişband (C ve L bandı) katkılı fiber yükselteç tasarımı” araştırma projesi ile Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün Öncelikli Alan Projesi (ÖNAP) Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) çağrı kategorisinde desteklenen 2020-20 No’lu “Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi” başlıklı araştırma projelerinin çalışmaları devam ettirilmektedir. Yürütülen proje çalışmaları ve uluslararası jürili doktora sınavında üniversite dışı jüri üyesi olarak görev alınması, Üniversitemiz ve University of Malaya arasında başta fotonik ve elektronik alanları olmak üzere ArGe ve eğitim işbirliklerinin artmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, Perşembe