Tezler

Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Çalışmaları

 1. Şerif Ali SADIK, Optik Fiberlerde Spin Profillerinin Polarizasyon Mod Dispersiyonuna Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi,  Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2015
 2. Fırat Ertaç DURAK, Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensörü ve Sistem Tasarımı,  Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2012
 3. Şeref YUVKA, Çift Geçişli L Bandı Erbiyum Katkılı fiber Amplifikatör (L-EDFA) Tasarımı ve Karakterizasyonu, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 4. Arif BAŞGÜMÜŞ, L Bandı EDFA Tasarımı, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2005.
 5. Süleyman GÜLEK, Fiber Raman Amplifikatörlerin Simülasyonu, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2003.
 6. Veysel KORKMAZ, Dalgaboyu Bölmeli Çoğullamalı (WDM) Sistemlerde Performans Analizi ve Kanal Sayısının Optimizasyonu, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2003.
 7. Metin BAYCA, Tek Modlu Fiberde lineer Darbe Propagasyonu ve DCF İle Dispersiyon Kompanzasyonunun Simülasyonu, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2002.
 8. Ahmet Cem ÇOKRAK, Erbiyum Katkılı Fiber Optik Amplifikatörlerin Simülasyonu ve Gürültünün Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2001.

Tamamlanan Doktora Tez Çalışmaları

 1. Fırat AYDEMİR, QCM tabanlı sensör dizisiyle sıvı algılama sistem tasarımının gömülü sistemlerle gerçekleştirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2017.

 2. Fırat Ertaç DURAK, FBG ile Lazer Kavite Kontrolü Yapılarak Kazanç Kenetlemeli Ve Kazanç Spektrumu Düzleştirilmiş L-Band EDFA Tasarımı, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2017.

 3. Arif BAŞGÜMÜŞ, Fresnel Yansıma Tabanlı Fiber Optik Sensör Sistemi Tasarımı ve Röle Destekli Serbest Uzay Optik Haberleşme Sistemi ile İletim Optimizasyonu, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2016.

 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2018, Pazartesi