Çalışanlar

 

Araştırmacı

 

Uzmanlık Alanı

 

Prof.Dr. Ahmet ALTUNCU

E-posta: altuncu@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434215

Uzmanlık Alanları:

Fiber Optik Haberleşme Sistemleri,

Genişband Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçler (Wideband EDFA),

Fiber Optik Sensörler,

Dalgaboyu Ayarlanabilir, CW ve Atımlı Fiber Optik Lazerler ve Geniş Band ASE Kaynakları

Prof.Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU

E-posta: mali.ebeoglu@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434210

Uzmanlık Alanları:

Solid state device sensor,

QCM,

SAW sensor operational systems

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır HİÇDURMAZ

E-posta: bahadir.hicdurmaz@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434214

Uzmanlık Alanları:

Fiber optikte doğrusal olmayan etkiler,

Dalgaboyu bölmeli sistemler (WDM),

RF Kuvvetlendirici tasarımı.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAMDAR

E-posta: mustafa.namdar@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434226

Uzmanlık Alanları:

Bilişsel Radyo

Spektrum Algılama ve Kullanımı

İşbirlikli Haberleşme

Alıcı Çeşitleme Teknikleri

Röle Ağları

Dr. Öğr. Üyesi Arif BAŞGÜMÜŞ

E-posta: arif.basgumus@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434229

Uzmanlık Alanları:

Fiber Optik Sensörler

Fiber Optik Haberleşme Sistemleri

Serbest Uzay Optik Haberleşme Sistemleri

İşbirlikli Haberleşme ve Röle Ağları

Bilişsel Radyo

 

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç DURAK

E-posta: firat.durak@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434230

Uzmanlık Alanları:

Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçler,

Fiber Optik Sensörler,

Fiber Bragg Izgaralar

Dr. Öğr. Üyesi Fırat AYDEMİR

E-posta: firat.aydemir@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434254

Uzmanlık Alanları:

LED sürücü tasarımı,

Gömülü sistemler,

RF Devre Tasarımı

Arş.Gör. Dr. Şerif Ali SADIK

E-posta: serifali.sadik@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434234

Uzmanlık Alanları:

Fiber optik haberleşme sistemleri

Fiber Optik Sensörler,

Fiber Lazerler

Doktora Öğrencileri

 • Bünyamin KAYA             

Yeni nesil elektrikli araçlar için fiber optik tabanlı lidar tasarımı

 • Emin ÇENGELCİ (AKÜ- Otomotiv Mühendisliği- Ortak Tez Danışmanlığı) 

İçten yanmalı motorlarda lazer ateşleme sistemi 

 • Çağatay ÜSTÜNDAĞ (AKÜ- Otomotiv Mühendisliği- Ortak Tez Danışmanlığı) 

Yeni nesil elektrikli araçlar için araç içi fiber optik haberleşme sistemi geliştirilmesi

 • Azil KENZA (Applied Optics Laboratory, Institute of Optics and Precision Mechanics, Ferhat Abbas Setif 1 University, Setif, Algeir.)

  Türkiye-Cezayir Ortak Tez Danışmanlığı)

A faster and accurate optical water turbidity measurement system using a CCD line sensor

 • Karima Boumediene (University of Abou Bekr Belkaid Laboratoire de Télécommunication Tlemcen,Algeria

Characterization of Four Wave Mixing Effect in Dense Wavelength Division Multiplexing Systems

 • Nur Farhanah Zulkipli ( Photonics Engineering Laboratory, Department of Electrical Engineering, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.)

Q-Switched and Mode-Locked Passive Fiber Ring Lasers

 

 • Yüksek Lisans Öğrencileri
 • Kamile ERTÜRK

FBG Tabanlı Dağıtık Sensör Sistemi Tasarımı

 • Selim DURU

Lazer Tabanlı 3D Holografik Yazıcı Tasarımı

 • Fatih DÖNMEZ

FTTX/GPON Haberleşme Ağları için EDFA Tabanlı Altyapı Geliştirilmesi

 • Thoalfeqar Ali Razaq Alyasiri

Saturable Absorber Tabanlı Q Anahtarlamalı Fiber Ring Lazer Tasarımı

 Lisans Öğrencileri


Genişband fiber optik ağlar için EDFA Tasarımı ve Karakterizasyonu

EDFA ve genişbandlı ASE kaynakları için Lazer Sürücü Devre Tasarımı

FTTH Sistem Tasarımı ve Performans Analizi

FBG ve Fresnel Yansıma Tipli Fiber Optik Sensör Sistem Tasarımı

Görüntü İşleme Tabanlı Sensör Sistem Tasarımı

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, Salı