Tezler

Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Çalışmaları

 1. Thoalfeqar Ali Razaq ALYASIRI, Design of Bi2Te3 saturable absorber based passive Q-switched and mode-locked erbium-doped fiber ring laser, Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2023.
 2. Aşkınnur AŞKIN, Fiber optik ağlar için hafniyum-bizmut-erbiyum ortak katkılı kompakt fiber yükselteçlerin (HfBi-EDFA) kazanç performansının pompalama yönüne bağlılığının deneysel incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2023.
 3. Şerif Ali SADIK, Optik Fiberlerde Spin Profillerinin Polarizasyon Mod Dispersiyonuna Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi,  Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2015
 4. Fırat Ertaç DURAK, Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensörü ve Sistem Tasarımı,  Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2012
 5. Şeref YUVKA, Çift Geçişli L Bandı Erbiyum Katkılı fiber Amplifikatör (L-EDFA) Tasarımı ve Karakterizasyonu, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 6. Arif BAŞGÜMÜŞ, L Bandı EDFA Tasarımı, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2005.
 7. Süleyman GÜLEK, Fiber Raman Amplifikatörlerin Simülasyonu, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2003.
 8. Veysel KORKMAZ, Dalgaboyu Bölmeli Çoğullamalı (WDM) Sistemlerde Performans Analizi ve Kanal Sayısının Optimizasyonu, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2003.
 9. Metin BAYCA, Tek Modlu Fiberde lineer Darbe Propagasyonu ve DCF İle Dispersiyon Kompanzasyonunun Simülasyonu, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2002.
 10. Ahmet Cem ÇOKRAK, Erbiyum Katkılı Fiber Optik Amplifikatörlerin Simülasyonu ve Gürültünün Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2001.

Tamamlanan Doktora Tez Çalışmaları

 1. Azil KENZA, A faster and accurate optical water turbidity measurement system using a CCD line sensor, Ferhat Abbas Setif 1 University, Setif, Algeir, 2021. Türkiye-Cezayir Ortak Tez Danışmanlığı)

 2. Nur Farhanah Zulkipli, Development of of Saturable Absorber Thin Films for Passively Q-Switched and Mode-Locked Pulsed Fiber Ring Lasers, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 2020. (Türkiye-Malezya Ortak Tez Danışmanlığı)

 3. Şerif Ali SADIK, Genişbantlı fiber optik tabanlı uygulamalar için dalgaboyu ayarlanabilir halka tipi erbiyum katkılı fiber lazer tasarımı, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2020.

 4. Fırat Ertaç DURAK, FBG ile Lazer Kavite Kontrolü Yapılarak Kazanç Kenetlemeli Ve Kazanç Spektrumu Düzleştirilmiş L-Band EDFA Tasarımı, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2017.

 5. Arif BAŞGÜMÜŞ, Fresnel Yansıma Tabanlı Fiber Optik Sensör Sistemi Tasarımı ve Röle Destekli Serbest Uzay Optik Haberleşme Sistemi ile İletim Optimizasyonu, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2016.

 

Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023, Perşembe