Çalışanlar

 

Araştırmacı

 

Uzmanlık Alanı

 

Prof.Dr. Ahmet ALTUNCU

E-posta: altuncu@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434215

Uzmanlık Alanları:

Fiber Optik Haberleşme Sistemleri,

Genişband Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçler (EDFA),

Fiber Optik Tabanlı Sensörler,

Fiber Optik Lazerler ve Geniş Band Optik ASE Kaynakları

Prof.Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU

E-posta: mali.ebeoglu@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434210

Uzmanlık Alanları:

Solid state device sensor,

QCM,

SAW sensor operational systems

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır HİÇDURMAZ

E-posta: bahadir.hicdurmaz@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434214

Uzmanlık Alanları:

Fiber optikte doğrusal olmayan etkiler,

Dalgaboyu bölmeli sistemler (WDM),

RF Kuvvetlendirici tasarımı.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAMDAR

E-posta: mustafa.namdar@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434226

Uzmanlık Alanları:

Bilişsel Radyo

Spektrum Algılama ve Kullanımı

İşbirlikli Haberleşme

Alıcı Çeşitleme Teknikleri

Röle Ağları

Dr. Öğr. Üyesi Arif BAŞGÜMÜŞ

E-posta: arif.basgumus@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434229

Uzmanlık Alanları:

Fiber Optik Sensörler

Fiber Optik Haberleşme Sistemleri

Serbest Uzay Optik Haberleşme Sistemleri

İşbirlikli Haberleşme ve Röle Ağları

Bilişsel Radyo

 

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç DURAK

E-posta: firat.durak@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434230

Uzmanlık Alanları:

Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçler,

Fiber Optik Sensörler,

Fiber Bragg Izgaralar

Dr. Öğr. Üyesi Fırat AYDEMİR

E-posta: firat.aydemir@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434254

Uzmanlık Alanları:

LED sürücü tasarımı,

Gömülü sistemler,

RF Devre Tasarımı

Arş.Gör. Şerif Ali SADIK

E-posta: firat.durak@dpu.edu.tr

Telefon: 0274-4434234

Uzmanlık Alanları:

Fiber optik haberleşme sistemleri

Fiber Optik Sensörler,

Fiber Bragg Izgaralar

Doktora Öğrencileri

  • Şerif Ali SADIK (ÖYP)

(Halka tipi dalgaboyu ayarlanabilir C+L Band Fiber Lazer Tasarımı ve Dağıtık Sensör Sistemlerinde Kullanımı)

  • Emin ÇENGELCİ (AKÜ- Otomotiv Mühendisliği- Ortak Tez Danışmanlığı)

(İçten yanmalı motorlarda lazer tabanlı ateşleme sistemi)

  • Çağatay ÜSTÜNDAĞ (AKÜ- Otomotiv Mühendisliği- Ortak Tez Danışmanlığı)

(Yeni nesil elektrikli araçlar için araç içi fiber optik haberleşme sistemi geliştirilmesi)

  • Azil KENZA (Ferhat Abbas Setif1 University, Optik ve Hassas Mekanik Mühendisliği, Cezayir- Ortak Tez Danışmanlığı)

Optik yöntemlerle sudaki kirliliğin analiz ve algılanması

  • Bünyamin KAYA

Yeni nesil elektrikli araçlar için fiber optik tabanlı lidar tasarımı

Yüksek Lisans Öğrencileri

  • Abdurrahman YİĞİT

( Cisimlerin renk tonunun hassas belirlenmesi için kamera tabanlı görüntü işleme sistem tasarımı

  • Selim DURU

(Optik malzemelerde lazer yazıcı tabanlı 3D görüntü oluşturma )

  • Kamile ERTÜRK

(Yeni nesil aktif katkılı fiberlerle genişbandlı optik yükselteç tasarımı)

 Lisans Öğrencileri


Genişband fiber optik ağlar için EDFA Tasarımı ve Karakterizasyonu

EDFA ve genişbandlı ASE kaynakları için Lazer Sürücü Devre Tasarımı

FTTH Sistem Tasarımı ve Performans Analizi

FBG ve Fresnel Yansıma Tipli Fiber Optik Sensör Sistem Tasarımı

Görüntü İşleme Tabanlı Sensör Sistem Tasarımı

 

Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019, Perşembe