Fotam’dan Yeni Bir Proje Başarısı

Fotam’dan Yeni Bir Proje Başarısı

Fotonik, fiber optik ve elektro-optik alanlarında ileri teknoloji gerektiren akademik ve endüstriyel projeler gerçekleştiren, ülkemizin bu alanda faaliyet gösteren az sayıda araştırma merkezinden birisi olan Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezimizin (FOTAM), üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün ilan etmiş olduğu Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) öncelikli alanında yapmış olduğu proje başvurusu (ÖNAP) desteklenmeye layık bulunmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında önerilen “Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi" başlıklı proje 24 ay süre ve 339.025 TL bütçeye sahiptir. Proje, FOTAM Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon ABD Başkanı Prof.Dr. Ahmet ALTUNCU’nun yürütücülüğünde, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Telekomünikasyon ABD öğretim elemanları, Dr.Öğ.Üyesi Fırat Ertaç DURAK, Araş.Gör.Dr. Şerif Ali SADIK ve doktora öğrencisi Bünyamin KAYA tarafından oluşturulan ekip tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca, proje kapsamında Photonics Engineering Laboratory, Department of Electrical Engineering, University of Malaya, Malezya ile ikili işbirliği yapılacaktır. Bu kapsamda, proje ekibine University of Malaya Fotonik Araştırma Merkezinden Prof. Harun Wadi SULAİMAN ve doktora öğrencisi Nur Farhanah Zulkipli katılmıştır. Adı geçen Malezyalı grupla, 2019-2020 YÖK Proje Tabanlı Uluslararası Mevlana Değişim Programı kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü yapmakta olduğum MEV.2019-1750 başvuru No’lu “Genişband fotonik ağlar için yenilikçi yöntemlerle genişband (C ve L bandı) katkılı fiber yükselteç tasarımı” isimli proje halen başarıyla devam etmektedir.

Projede, FOTAM bünyesinde şu ana kadar Tübitak, DPT ve BAP destekleriyle başarıyla tamamlanan ve yüksek hızlı telekomünikasyon sistemlerinin omurgasını oluşturan genişband optik ağlar için yenilikçi (C+L Band) genişband erbiyum katkılı fiber yükselteçler (wideband EDFA) alanında yürütülen ARGE faaliyetlerinin ışığında ve bu projede Malezya grubu ile işbirliği yapılarak, geniş bantta yüksek kararlılıkta çalışan dalgaboyu ayarlanabilir halka tipi fiber lazerin tasarımında (Design and development of a stable, nanosecond pulsed, wavelength tunable fiber ring laser for wideband fiber optical networks) farklı yapıdaki doyurulabilir soğurucular kullanılarak sırası ile pasif tabanlı Q-anahtarlamalı ve mod-kilitli darbeli fiber lazer tasarımı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Desteklenen projemizde, literatürde sunulan çalışmalara kıyasla daha geniş bir çalışma dalgaboyu aralığında nanosaniye atımlı çalışabilen pasif tabanlı Q-anahtarlamalı hem de mod-kilitli fiber lazerlerin tasarımı yapılarak deneysel karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi, sistemin prototip cihaz haline getirilerek performans testlerinin tamamlanmasıyla haberleşme sektörünün temel cihazlarından birisi olarak endüstrinin kullanımına sunulması hedeflenmektedir.  Aynı zamanda, genişbandlı fiber optik ağlar için yenilikçi teknolojiler ve sistemler geliştirilmesi alanında yurtdışı işbirlikleriyle birlikte akademik çalışmaların potansiyelinin zenginleştirilmesi, BİT öncelikli alanında bilgi ve teknoloji birikiminin ülkemize ve üniversitemiz FOTAM araştırma merkezine kazandırılması amaçlanmakta olup, proje çalışmaları ülkemizde yürütülen öncü çalışmalardan birisi olacaktır. Proje çalışmalarında kullanılacak deneysel tasarım, geliştirme, test ve karakterizasyon çalışmaları FOTAM Fotonik Araştırma Laboratuvarında büyük ölçüde mevcut olup (OSA, TLS, PM, Fusion Splicer vb)  eksik kalan pasif ve aktif optik elemanlar proje kapsamında temin edilecektir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, Cumartesi